All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Welcome - Savremena Administracija A.D.

Izdavačko štamparsko društvo Savremena Administracija je lider u regionu po obimu i načinu proizvodnje , a svedok tome je tradicija duga 58 godina. Pretežna delatnost društva je izdavanje i štampanje naučne i stručne literature, enciklopedijskih i leksikografskih izdanja, rečnika, udžbenika iz oblasti medicine, prava i ekonomije, priručnika, zakona i komentara zakona, monografskih izdanja, službenih i poslovnih obrazaca, časopisa i novina , kao i pružanje grafičkih usluga, knjigovezačkih radova i trgovina na veliko i malo. Društvo - Savremena Administracija je privatizovano 2007. godine, od strane konzorcijuma pravnih lica „Broadhurst Investments Limited“, Nikozija, Kipar, i Srbijateks a.d. Beograd. Na ovoj web prezentaciji možete se informisati o našem društvu - kompaniji, možete naći informacije o zaposlenima i stupiti u kontakt kako bi se raspitali o eventualnoj saradnji.........

USLUGEServices

 

Savremena Administracija a.d., pored redovnog proizvodnog programa, pruža i sve vrste grafičkih usluga:

-Štampanje tabačnih obrazaca
-Štampanje mehanografskih obrazaca
-Štampanje blokova
-Štampanje knjiga
-Perforacija
-Numeracija
-Knjigovezačke usluge
-Blindruk
-Zlatotisak
-Usecanje registra

 

 

stat tracker for tumblr...............................................................................Copyright © savremena-ad.com, Designed 2012 by boZza Studio Design provided by deadmin.com.